11 października 2021

Polska Unia Metrologiczna

Polska Unia Metrologiczna (PUM) powstała w dn. 30 sierpnia 2021 r. Na podstawie zlecenia Ministra Edukacji i Nauki, dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. uczelni, Politechnika Lubelska zobowiązała się do wykonania zadania pn. „Utworzenie i koordynowanie działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM)”.

 

Do podstawowych zadań PUM należy:

- integracja środowisk zajmujących się metrologią,

- sieciowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,

- zwiększenie absorbcji grantów krajowych i międzynarodowych,

‐ promocja najnowszych rozwiązań i innowacji w zakresie metrologii,

‐ wymiana myśli naukowej poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów,

‐ wyznaczanie nowych kierunków rozwojowych metrologii,

‐ współpraca z przemysłem w zakresie metrologii,

‐ wspieranie i promocja doktoratów wdrożeniowych,

‐ rozwój kadr.

 

Działalność Polskiej Unii Metrologicznej jest wspierana Przez Główny Urząd Miar GUM.