13 października 2021

Muzyka i taniec –zajęcia kreatywne dla pracowników

Już 20 października 2021 r. rozpocznie się II edycja bezpłatnych zajęć dla pracowników Politechniki Lubelskiej. W świat muzyki i tańca wprowadzi nas Piotr Mochol - szef Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA i prezes Stowarzyszenia Miłośników Tańca, autor musicalu "Akademia Pana Piotra”, w którym biorą udział dzieci z autyzmem.

Zajęcia skierowane są do osób zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej. Jeden cykl zajęć obejmuje 16 godzin zajęć stacjonarnych, realizowanych w formie 2-godzinnych spotkań, jeden raz w tygodniu. Dodatkowo przewidziano 4 spotkania warsztatowe w wymiarze 5h dla grupy. Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych w sali GAMZY (budynek stołówki).

Tematyka zajęć:

1.     Niepełnosprawność wokół nas. Integracja – inkluzja

2.     Widzę – słyszę – rozumiem – potrafię. Co znane i nieznane? Pobudzanie nowych pokładów kreatywności.

3.     Mówić – patrzeć. Słów kilka o koordynacji werbalno – wzrokowej. Sztuka i performance.

4.     Mówić – demonstrować – percypować. Czy przekaz może powinien być zrozumiały dla każdego?

5.     Działam? Czy potrafię oddziaływać na innych?

6.     Teoretyczne podstawy choreoterapii. Ćwiczenia integrujące grupę.

7.     Tempo, kierunek, przestrzeń, rytm.

8.     Praca w parach. Kontakt.

9.     Praca w grupach i zespole.

10.  Improwizacje ruchowe przy muzyce. Czy każdy może to zrobić?

11.  Ruch planowany. Ruch autentyczny.

12.  Tańce integracyjne. Udzielanie przestrzeni innym oraz nawiązywanie relacji.

13.  Przestrzeń w tańcu i życiu.

14.  Ja sam – ja dla innych. Świadomość ciała. Jak emocje i doświadczenia ciała są ze sobą połączone?

15.  Trening autogenny. Trening relaksacyjny. Wizualizacja.

16.  Tworzenie inscenizacji ruchowych i przedstawień tanecznych.

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Pracownicy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia zobowiązani są do zapoznania się z REGULAMINEM oraz wypełnienia kompletu DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Podpisane dokumenty należy  złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Biuro projektu - Uczelnia dostępna” w Kancelarii Głównej PL.  Skany dokumentów można wcześniej  przesłać na adres e-mail: uczelnia.dostepna@pollub.pl, korzystając jedynie z poczty służbowej w domenie pollub.pl.

Pracownik zakwalifikowany do udziału we wsparciu otrzyma potwierdzenie drogą e-mailową lub telefoniczną.

„Program wsparcia zdrowia psychicznego – Moduł zajęć otwartych dla pracowników Politechniki Lubelskiej” realizowany jest w ramach projektu „Uczelnia dostępna - program rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-A071/20  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.