22 listopada 2021

Ruszyły zapisy na XXIII Olimpiadę Języka Angielskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Politechniki Lubelskiej do udziału w XXIII Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych! Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

 

Olimpiada jest coroczną, dwuetapową imprezą, w której studenci I, II i III stopnia z całej Polski współzawodniczą w znajomości języka angielskiego. Patronat honorowy nad Olimpiadą corocznie obejmują Rektor Politechniki Poznańskiej, Prezydent Miasta Poznania oraz Konsulowie Honorowi Wielkiej Brytanii i Irlandii. Najlepsi studenci otrzymują wartościowe nagrody.

Studenci Politechniki Lubelskiej od wielu lat biorą udział w Olimpiadach. Warto podkreślić, że nasi reprezentanci systematycznie meldują się w gronie laureatów. Historia Olimpiad dostępna jest TUTAJ.

Daty tegorocznej edycji:

Etap I – test pisemny wewnątrzuczelniany ONLINE – 14.01.2022 r. (piątek), godz. 16.30-18.30; Zapisy: do dnia 15.12.2021 r. poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego w "Zadaniach" dla członków zespołu na Teams, poświęconego Olimpiadzie. Studenci Politechniki Lubelskiej zainteresowani dołączeniem do tego zespołu proszeni są o zgłoszenie się do Jakuba Skoczylasa poprzez e-mail j.skoczylas@pollub.pl lub Teams. UWAGA: samo dołączenie do zespołu nie jest równoznaczne z zapisaniem studenta na Olimpiadę (w tym celu należy odesłać uzupełniony formularz).

Etap II (na terenie Politechniki Poznańskiej w formie stacjonarnej lub zdalnie) – 13-14.05.2022 r.

Regulamin XXIII Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych jest dostępny do pobrania w załączniku poniżej. Dodatkowe dokumenty, tj. szczegółowe kalendarium oraz przykładowe testy z lat ubiegłych, są dostępne na Teams, gdzie na bieżąco będą pojawiać się także informacje o wszystkich kwestiach organizacyjnych.

Załączniki: