30 stycznia 2012

Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Lubelskiej

Biuro  Karier PL zwraca się z uprzejmą prośbą do studentów ostatniego roku studiów inżynierskich/ licencjackich/ magisterskich o wyrażenie zgody na badania losów zawodowych i pozostawienie aktualnych danych teleadresowych.

Formularz do pobrania jest dostępny w załączniku
oraz w DS nr 1 pok.2.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, własnoręczne podpisanie i złożenie Formularza wraz z kartą obiegową
w Biurze Karier PL (DS. nr 1, pok.2).

Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów. Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.  

Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!