Pożegnaliśmy śp. prof. Włodzimierza Kroloppa, byłego Rektora Politechniki Lubelskiej

Fot. Dominika Machel / SAF PL Fot. Dominika Machel / SAF PL

Dnia 23 października 2013 r. w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie odbyło się pożegnanie śp. prof. Włodzimierza Kroloppa przez społeczność akademicką Politechniki Lubelskiej.

Prof. W. Krolopp, były Rektor Politechniki Lubelskiej, zmarł 20 października 2013 r. w Lublinie w wieku 85 lat.

 

Prof. W. Krolopp urodził się 24 kwietnia 1928 r. w Zduńskiej Woli. Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, gdzie następnie podjął pracę na stanowisku asystenta.

Od roku 1960 pracował równocześnie jako kierownik zespołu projektowego oraz jako konsultant ds. metrologii w Instytucie Włókiennictwa. W latach 1962-67 był zatrudniony w Centralnym Biurze Techniki Przemysłu Papierniczego na stanowisku kierownika Wydziału Pomiarów i Automatyki.

W roku 1967 powrócił do pracy w Politechnice Łódzkiej. W Instytucie Techniki Radiacyjnej podjął badania w dziedzinie chemii radiacyjnej i papiernictwa. W roku 1972 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki. Od 1975 r. pracował na stanowisku docenta w Politechnice Świętokrzyskiej, kierując zakładem Elektrotechniki i Telekomunikacji. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1980.

Pracę na Politechnice Lubelskiej rozpoczął w 1983 r. jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym. Kierował Zakładem Metrologii Elektrycznej (1989-1991), Katedrą Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej (1991-1998) oraz Katedrą Automatyki i Metrologii (2001-2003). W latach 1990-1993 pełnił funkcję Rektora Politechniki Lubelskiej. W 1999 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Z uczelnią związany był przez 22 lata.

W zakresie pracy naukowej w ostatnich latach prof. W. J. Krolopp swoje zainteresowania naukowe skupił na zagadnieniach: automatyzacji i diagnostyce technicznej maszyn papierniczych oraz problematyce nowszej – wykorzystania światłowodów do przesyłu sygnałów pomiarowych i zasilania odbiorników małej mocy, spektrometrii masowej, tworzenia nowych algorytmów cyfrowej obróbki sygnałów pomiarowych w mikroprocesorowych testerach przemysłowych i systemach kontroli jakości wyrobów. Swoimi pracami i rozwiązaniami inżynierskimi zdobył szerokie uznanie i autorytet jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie.

Opublikował ponad 90 prac, 2 monografie, podręcznik oraz 4 skrypty akademickie. Wykonał również wiele prac zleconych przez różne zakłady przemysłowe - duża ich część została wdrożona w praktyce.

Był recenzentem i promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych i doktorskich oraz habilitacyjnych.

Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.