Klasa politechniczna pod patronatem PL

Fot. ICD Fot. ICD

W Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie od nowego roku szkolnego zacznie działać klasa politechniczna. Zostanie ona objęta patronatem Politechniki Lubelskiej, w szczególności Wydziału Podstaw Techniki. Umowa w tej sprawie została podpisana 30 maja 2014 r.

 

Głównymi celami współpracy jest przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów na Politechnice Lubelskiej oraz popularyzacja nauk technicznych w regionie. Uważam, że wciąż małe jest zainteresowanie młodzieży kierunkami o charakterze technicznym i ścisłym – mówi dr Anna Kuczmaszewska, prodziekan Wydziału Podstaw Techniki. Klasy politechniczne to doskonała okazja, by próbować to zmieniać.

Szkoły podkreślają również, że współpraca będzie sprzyjała budowaniu silniejszych związków między edukacją na poziomie szkolnym i akademickim. Chcemy mieć realny wpływ na to, z jakim przygotowaniem przyjdą na uczelnię nasi przyszli studenci – zwraca uwagę A. Kuczmaszewska. Jest to szczególnie ważne, jeżeli chodzi o takie przedmioty jak matematyka czy fizyka.

Na realizację tych przedmiotów przewidziano zwiększoną liczbę godzin – zapewnia Elżbieta Sękowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1. Uczniowie poznają między innymi podstawy programowania i matematyki finansowej.

Formy współpracy:
1. udział uczniów w wybranych wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych (np. z fizyki) prowadzonych przez pracowników uczelni;
2. konsultacje dla uzdolnionych uczniów z pracownikami naukowymi PL oraz studentami działającymi w kołach naukowych w zakresie nauk ścisłych;
3. dostęp do księgozbioru PL.