Uczelnia blisko gospodarki

Fot. J. Krzysiak, SAF PL Fot. J. Krzysiak, SAF PL

Dnia 17 października 2014 r. blisko 100 uczestników konferencji Politechnika Lubelska – Gospodarka – Strategia regionu dyskutowało nad możliwościami zintensyfikowania współpracy przedsiębiorstw z Politechniką Lubelską oraz rolą władz samorządowych w komercjalizacji wiedzy.

 

Konferencja odbyła się z inicjatywy Konwentu Politechniki Lubelskiej pod patronatem Rektora oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Podczas obrad poruszono tematy finansowania współpracy nauka-biznes z regionalnych i krajowych środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz omówiono zasady współpracy przedsiębiorców z naukowcami w kontekście niedawnych zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz naukowcy biorący udział w debacie kończącej obrady uznali zgodnie, że środowiska nauki i biznesu znają się już o wiele lepiej niż jeszcze kilka lat temu i dzięki wzajemnemu zrozumieniu mogą przystąpić do realizacji wspólnych projektów. Ze względu na nacisk, jaki nowa tura programowania środków unijnych kładzie na współpracę środowisk, a nie inwestycje w infrastrukturę, należy już teraz myśleć w jaki sposób najefektywniej wykorzystać unijne dotacje.

Po zakończonych obradach przedsiębiorcy mieli możliwość odwiedzenia laboratoriów Politechniki Lubelskiej na poszczególnych Wydziałach i spotkania się z jednostkami, z którymi planują podjąć współpracę.

Opr. Paweł Chrapowicki