Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - VIII edycja konkursu

TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

organizuje VIII edycję konkursu o honorowy tytuł             

WYBITNY ABSOLWENTPOLITECHNIKI LUBELSKIEJ

„Tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia osób legitymujących się wybitnym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, politycznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Lubelskiej.”
                                                          ……. z regulaminu przyznawania tytułu

 

Termin przyjmowania zgłoszeń 31.03.2017 r. Dodatkowe informacje dostępne w Biurze TAiP PL w Lublinie przy  ul. Nadbystrzycka 40a, pokój 134, lub pod numerem telefonu tel. (081) 538 45 96