4 lipca 2016

V edycja stypendiów akademickich

Maturzysto!
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami. Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie: www.fejj.pl
Fanpage na Facebook'u: https://www.facebook.com/FEimJJ?fref=ts