1 grudnia 2016

Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 - studia II stopnia

Z dniem 1 grudnia 2016 r. rozpoczyna się elektroniczna rejestracja kandydatów na studia II stopnia na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 . Rejestracja w systemie ERK możliwa będzie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Pełny harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wykaz kierunków studiów, na które przeprowadzona zostanie rekrutacja na semestr letni w załącznikach poniżej.