URSUS i lubelscy naukowcy zbudują ciągnik elektryczny

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl

Prof. Henryka Danuta Stryczewska, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus SA podpisali 20 grudnia 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim list intencyjny dotyczący powołania konsorcjum. Jego zadaniem będzie opracowanie konstrukcji ciągnika elektrycznego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą zasilającą i wykorzystaniem energii odnawialnych.