8 lutego 2017

Konferencja IWA dla młodych naukowców

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej w Polsce konferencji IWA dla młodych naukowców, organizowanej przez Politechnikę Krakowską i International Water Assocation Young Water Professionals Poland (IWA YWP Poland) przy współudziale towarzyszących Uczelni: Politechnki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej.

1st IWA Polish Young Water Professionals Conference odbędzie się w dniach 12-13 września 2017 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej Konferencji: http://iwa-ywp.pl/.

 

Załączniki: