9 lutego 2017

Rewitalizacja kampusu Politechniki Lubelskiej. Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszam na spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane założenia projektowe rewitalizacji kampusu Politechniki Lubelskiej wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.
 
Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się w poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w sali Senatu PL.

 
Z poważaniem
 
Wiesław Sikora
Kanclerz Politechniki Lubelskiej