20 lutego 2017

XXI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej ma zaszczyt zaprosić na

XXI Warsztaty Metodologiczne imienia Profesora Stefana Mynarskiego,
których temat przewodni to Dane – źródła i pochodzenie a wiedza.

Warsztaty odbędą się 26 maja 2017 roku na Politechnice Lubelskiej w Lublinie, w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii przy ulicy Nadbystrzyckiej 36 C.

XXI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego są doroczną konferencją organizowaną przez przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy rynku i analityków danych rynkowych. Celem naukowym konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników analiz otrzymanych w polskich ośrodkach badawczych. Podczas Warsztatów prezentowane są najnowsze wyniki prac badawczych z zakresu szeroko rozumianego gromadzenia, analizy i modelowania oraz prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych.

Ważnym celem jest integracja środowiska naukowego polskich badaczy rynku i analityków danych rynkowych oraz statystyków i ekonometryków. Warsztaty są narzędziem wspomagającym kształcenie młodych kadr naukowych oraz stanowią forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Mają pobudzać młodych naukowców do podejmowania najnowszej tematyki i poddawania swoich wyników krytycznemu osądowi środowiska naukowego.

Rezultaty Warsztatów w postaci artykułów i rozdziałów monografii są publikowane i upowszechniane w środowisku naukowym.

Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatów dostępne są na stronie www.warsztaty2017.pollub.pl.

 

Załączniki: