6 czerwca 2017

Matematyka - studia magisterskie o profilu praktycznym z kompetencjami inżynierskimi

Od roku akademickiego 2017/2018 studia II stopnia na kierunku Matematyka prowadzone będą jako studia magisterskie o profilu praktycznym, z kompetencjami inżynierskimi. Studia te będą się kończyły nadaniem absolwentom tytułu MAGISTRA INŻYNIERA i będą realizowane  w cyklu 4-semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich I stopnia (rekrutacja letnia) oraz 3-semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia (rekrutacja zimowa).

Więcej o kierunku studiów Matematyka