27 czerwca 2017

XIV Lubelski Festiwal Nauki - rejestracja na pokazy

W dniach 24-30 września 2017 roku już po raz czternasty odbędzie się Lubelski Festiwal Nauki. Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu brzmi: „Nauka – między tradycją a współczesnością”. Głównym celem wydarzenia jest upowszechnianie nauki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również dorosłych i seniorów. W XIV Lubelski Festiwal Nauki 2017 zaangażowane zostaną wszystkie uczelnie, a także liczne środowiska naukowe i kulturalne Lublina oraz Lubelszczyzny.

Zachęcamy do rejestracji na pokazy przygotowane przez Politechnikę Lubelską: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Wydział Podstaw Techniki, Wydział Zarządzania, Bibliotekę PL oraz zespoły: Zespół Pieśni i Tańca PL oraz Grupę Szermierki Historycznej PL.

REJESTRACJA