14 lipca 2017

Politechnika zakończyła pierwszą turę rekrutacji

Wydziałowa komisja rekrutacyjna na Wydziale Mechanicznym fot. S. Szewczuk/ BPiP PL Wydziałowa komisja rekrutacyjna na Wydziale Mechanicznym fot. S. Szewczuk/ BPiP PL

5 lipca br. Politechnika Lubelska zakończyła elektroniczną rejestrację kandydatów na studia. 10 lipca br. wywieszone zostały listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Uczelnia przygotowała 1910 miejsc na 19 kierunkach na studiach stacjonarnych I stopnia. Z grona 3703 kandydatów (z opłatami), ok. 2500 osób zostało zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 13 lipca br. osoby te miały czas na dostarczenie do wydziałowych komisji rekrutacyjnych kompletu dokumentów. Ich niezłożenie w wymaganym terminie traktowane było jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach.

Do 17 lipca 2017 r. przedłużona została rekrutacja na kierunki:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki – kierunek: elektrotechnika. 

Wydział Mechaniczny – kierunki: inżynieria biomedyczna; inżynieria produkcji; transport.

Wydział Zarządzania – kierunki: finanse i rachunkowość; marketing i komunikacja rynkowa; zarządzanie; zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Środowiska – kierunki: inżynieria środowiska; inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Wydział Podstaw Techniki – kierunki: edukacja techniczno-informatyczna; inżynieria bezpieczeństwa; matematyka.

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (listy zakwalifikowanych do przyjęcia) – do 19 lipca br.

Dostarczanie wymaganych dokumentów: od 19 do 21 lipca br.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych.