24 lipca 2017

Przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki

Do 15 września 2017 r. przedłużona została elektroniczna rekrutacja na kierunki:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki – kierunek: elektrotechnika. 

Wydział Mechaniczny – kierunki: inżynieria biomedyczna; inżynieria produkcji.

Wydział Zarządzania – kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Środowiska – kierunki: inżynieria środowiska; inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Wydział Podstaw Techniki – kierunki: edukacja techniczno-informatyczna; matematyka.

 

Również do 15 września 2017 r. została przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych wydziałowych komisji rekrutacyjnych.