29 września 2017

Ruszył Konkurs dla uczniów ”Akademia Przedsiębiorczego Ucznia”

„Akademia Przedsiębiorczego Ucznia” to pierwszy Regionalny Konkursu na wykonanie najlepszego biznesplanu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat. Celem Akademii jest kształtowanie i zwiększanie postaw przedsiębiorczych poprzez wzrost świadomości w zakresie wpływu ekonomii na prowadzenie działalności gospodarczej, wspieranie kreatywnych pomysłów oraz pomoc przy doborze narzędzi ekonomicznych przy ich realizacji.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – ocena formalna;

II etap - ocena merytoryczna;

III etap -  prezentacje najlepszych biznesplanów.

Nagrody:
Finaliści Konkursu otrzymają karty podarunkowe o wartości:

  • I miejsce - 700 zł
  • II miejsce - 500 zł
  • III miejsce - 300 zł
  • IV miejsce - 200 zł
  • V miejsce - 200 zł
  • VI miejsce - 200 zł

dla każdego członka zespołu na dowolny zakup do sklepu ze sprzętem multimedialnym.

Dla każdego z opiekunów zespołów finałowych przewidziano nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 200 zł.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie wraz z partnerami: Narodowym Bankiem Polskim oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Patronatem honorowym Akademię objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa 31 października 2017 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 8 listopada 2017 roku, do godz. 15.00.

Lista finalistów zostanie ogłoszona w terminie do 17 listopada 2017 roku.
Gala Finałowa odbędzie się 12 grudnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie.