3 października 2017

Wystawa "Z życia WSInż..."

Informacja na temat wystawy pt.

 

Z życia WSInż…

Pamiątki przeszłości  ze zbiorów Muzeum oraz Archiwum Politechniki Lubelskiej

 

W dniach od 3 do 13 października 2017 r. w holu przy wejściu głównym do Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (poziom 3) czynna jest wystawa pt. Z życia WSInż… Pamiątki przeszłości  ze zbiorów Muzeum oraz Archiwum Politechniki Lubelskiej.

Ekspozycja prezentuje dawne fotografie, prasę i dokumenty akademickie z pierwszego okresu istnienia przyszłej Politechniki Lubelskiej,  a w szczególności z czasów powstania
i rozwoju Wieczorowej, a następnie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.  Tworzą one różnorodną mozaikę obrazów z życia Uczelni, począwszy od 1953 r. poprzez lata 60-te i 70-te XX w. , do momentu przekształcenia jej w Politechnikę Lubelską.

Ekspozycję wzbogacają cztery oryginalne urządzenia ze zbiorów Muzeum PL: radiola, waga laboratoryjna, maszyna do pisania, maszyna licząca. Te pełne uroku pamiątki przeszłości dają nam odczuć piękno i bogactwo historii Naszej Uczelni.

Wystawę przygotowało Muzeum PL. Zapraszamy.

Blanka Malczarska

Muzeum PL