9 listopada 2017

Wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego PL

Studentko i Studencie Politechniki Lubelskiej!
Jesteś aktywny? Chcesz działać? Chcesz poznać fajnych ludzi?
Już 15 listopada 2017 r. w godzinach 8.45 - 12.30 odbędą się wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Wydział Budownictwa i Architektury - sala 102 na WBIA
Liczba mandatów: 1
Wydział Elektrotechniki i Informatyki – hol przy wejściu na WEiI
Liczba mandatów: 4
Wydział Mechaniczny - hol główny Wydziału Mechanicznego
Liczba mandatów: 4
Wydział Podstaw Techniki - hol obok sali nr 12 na WPT
Liczba mandatów: 4
Wydział Zarządzania – łącznik przy głównym wejściu
Liczba mandatów: 4
Wydział Inżynierii Środowiska – hol przy wejściu głównym na WIŚ
Liczba mandatów: 7

Zgłoszenia kandydatów spełniające wymogi par. 84 ust. 1-2 Regulaminu Samorządu Studentów należy składać w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej 13 listopada 2017 roku w godz. 12.00 -16.30.

W załączeniu formularz rejestracyjny dla kandydatów do Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.