13 listopada 2017

Program Girls go start-up! Academy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z Top 500 Innovators już po raz drugi zaprasza do Akademii Inspiracji Girls go start-up! Academy. 12 - miesięczne wsparcie wybitnych Mentorek, warsztaty, szkolenia interaktywne, konkurs Shesnnovation, a przede wszystkim mocny impuls do stworzenia własnego start-upu STEM. Wszystko to uczestniczki znajdą w programie mentoringowym "Girls go start-up! Academy".

Program jest szansą na stworzenie własnego start-upu w obszarze nauki i technologii, wzbogacenia doświadczenia zawodowego, poszerzenia sieci kontaktów, a także skorzystania z cyklu szkoleń interaktywnych, które wzmocnią kompetencje miękkie jak i wiedzę w zakresie tworzenia biznesu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej