24 listopada 2017

Podpisanie porozumienia o współpracy z XXIX Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 24.11.2017 r. zostało podpisane przez dr hab. inż. Pawła Droździela, prof. PL Prorektora ds. Studenckich porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Politechniką Lubelską a XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora” z siedzibą w Lublinie – reprezentowanym przez mgr Urszulę Sławek Dyrektora Szkoły.

Jednocześnie podpisano aneks do zawartej w dniu 30 czerwca 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.
Podpisanie aneksu do umowy było konsekwencją dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w wyniku, czego przekształcono Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16. Aneks do umowy podpisała mgr Ewa Barszcz Dyrektor Szkoły Podstawowej.