5 grudnia 2017

Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na Wspólne Przedsięwzięcie
z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych- Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych.
 
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost zdolności lubelskiej gospodarki
i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.
 
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia zostały zdefiniowane przez Województwo Lubelskie i obejmują:
- Obszar technologii dla cyfryzacji nowej generacji;
- Obszar technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym;
- Obszar technologii dedykowanych innowacyjnym źródłom światła;
- Obszar technologii horyzontalnych.
 
O dofinansowanie ubiegać się mogą konsorcja, skład w których wchodzi co najmniej: 
jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa. Konkurs wymaga uczestnictwa w składzie konsorcjum co najmniej jednego podmiotu z siedzibą w Województwie Lubelskim.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej.