6 grudnia 2017

Szkolenia z obsługi programów VISSIM, VISUM

Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii WM PL
zaprasza na Szkolenia z obsługi programów VISSIM, VISUM

VISSIM - SZKOLENIE PODSTAWOWE (2 dni)

 1. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA,
 2. MODEL SIECI VISSIM - BUDOWA I EDYCJA SIECI,
 3. PARAMETRY SYMULACJI,
 4. FUNKCJE ROZKŁADU,
 5. ZACHOWANIA KIEROWCY,
 6. SYMULACJA 3D,
 7. WYNIKI I OCENY,
 8. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.

VISUM - SZKOLENIE PODSTAWOWE (3 dni)

 1. WPROWADZENIE – podstawowe zagadnienia,
 2. BUDOWA I EDYCJA MODELU SIECI DROGOWEJ
 3. URUCHAMIANIE PROCEDURY ROZKŁADU RUCHU SAMOCHODOWEGO PO WYKONANYCH ZMIANACH W SIECI,
 4. PODSTAWOWA ANALIZA DANYCH,
 5. PREZENTACJA GRAFICZNA WYNIKÓW ROZKŁADÓW RUCHU SAMOCHODOWEGO,
 6. BUDOWA I EDYCJA MODELU SIECI TRANSPORTU ZBIOROWEGO,
 7. URUCHAMIANIE PROCEDURY ROZKŁAD POTOKÓW PASAŻERSKICH PO WPROWADZONYCH ZMIANACH W SIECI,
 8. PODSTAWOWA ANALIZA DANYCH,
 9. PREZENTACJA GRAFICZNA WYNIKÓW ROZKŁADÓW POTOKÓW PASAŻERSKICH.

Szkolenia odbędą się  w dniach:

VISSIM – 11-12.XII.2017 w godzinach 9-16

VISUM – 13-15.XII.2017 w godzinach 9-16

Ilość miejsc ograniczona, zapisy: mgr inż. R. Sternik p. M418 (tel. wew. 4258)