6 grudnia 2017

Dr inż. Anna Dziubińska wyróżniona w konkursie LIDER

W  dniu wczorajszym w Warszawie wręczono nagrody dla perspektywicznych naukowców w ramach konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyróżnienia otrzymało 35 młodych inżynierów, badaczy oraz projektantów z całej Polski. Jedną z wyróżnionych osób jest dr inż. Anna Dziubińska z Politechniki Lubelskiej. Jej projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie nowej niskoodpadowej technologii kształtowania plastycznego stopów metali lekkich trudnoodkształcalnych z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000,00 zł.

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5751,gowin-ksztaltujemy-kolejne-pokolenia-polskiej-elity-naukowej.html