5 listopada 2017

Wysoka ocena wydziałów PL w nowej ocenie parametrycznej

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju, w tym 6 z Politechniki Lubelskiej. 4 otrzymały kategorię A, 2 kategorię B. Dotychczas 3 nasze wydziały mogły pochwalić się wysoką kategorią A, teraz dołączył do nich Wydział Inżynierii Środowiska.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

• osiągnięcia naukowe i twórcze,
• potencjał naukowy,
• praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
• pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

W ocenie parametrycznej wzięło udział ok. 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki pracujących w 20 zespołach ewaluacji.

Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych PL 2017:

Wydział Mechaniczny - A
Wydział Budownictwa i Architektury - A
Wydział Elektrotechniki i Informatyki - A
Wydział Inżynierii Środowiska - A
Wydział Podstaw Techniki - B
Wydział Zarządzania - B

Aż cztery kategorie A na sześć jednostek daje procentowo najlepszy wynik wśród lubelskich uczelni.

Wysoka pozycja Wydziału Mechanicznego PL

W dziedzinie osiągnięcia naukowe i twórcze - Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej zajmuje 1. miejsce wśród wszystkich Wydziałów Mechanicznych w całej Polsce!

Pod względem praktycznych efektów działalności naukowej - nasz Wydział zajmuje 3. pozycję w kraju! Wysokie są również pozycje zajęte w pozostałych dwóch kategoriach.

 

Szczegółowe informacje na temat parametryzacji dostępne są na stronie MNiSW.