Harmonogram rekrutacji 2017/2018 - studia II stopnia

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dla kierunków studiów II stopnia na semestr letni roku akad. 2017/2018 w załączniku poniżej.

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów (ERK): 1 grudnia 2017 r. - 31 stycznia 2018 r.