15 grudnia 2017

Pożegnanie śp. prof. Tadeusza Ciężaka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 13 grudnia 2017r.

 

w wieku 75 lat zmarł

dr hab. inż. Tadeusz Ciężak

Wieloletni pracownik Politechniki Lubelskiej

Nauczyciel akademicki

Specjalista z zakresu konstrukcji betonowych.

 

 

Profesor Tadeusz Ciężak urodził się 8 kwietnia 1942 r. w Giełczwi. Po ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej  i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera budownictwa lądowego w 1969 r. podjął pracę zawodową w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego. W 1973 r. rozpoczął pracę w Politechnice Lubelskiej zajmując kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 1992 r. profesora nadzwyczajnego.

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Profesora Tadeusza Ciężaka były ukierunkowane na analizie pracy żelbetowych belek skręcanych. Zarówno stopień naukowy doktora nauk techniczny w dziedzinie budownictwa (1980 r.) jak i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie budownictwa (1991 r.) uzyskał w Politechnice Warszawskiej.

 

Jednym z istotnych elementów pracy profesora był wkład w rozwój młodych naukowców, między innymi  był promotorem 4 prac doktorskich.

 

Profesor Tadeusz Ciężak był zaangażowany w prace Wydziału Budownictwa i Architektury PL (wcześniej Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej PL). W latach 1992  2012 pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in.: Kierownika Laboratorium Budownictwa WIBiS, Kierownika Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa WIBiS, Dyrektora Instytutu Budownictwa i Architektury WIBiS, Kierownika  Instytutu Budownictwa WBiA, Kierownika Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych WBiA. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej PL w kadencji 1993 – 1996.

Pan Profesor był wielokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za działalność naukową, naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną. W 1996r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.