Zgoda ministerstwa na utworzenie Związku Uczelni Lubelskich

Fot. J. Krzysiak, SAF PL Fot. J. Krzysiak, SAF PL

W obecności rektorów: Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin podpisał zgodę na utworzenie Związku Uczelni Lubelskich.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2017 r. w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie.

 

Przypomnijmy. Dnia 4 lipca 2017 r. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłosili utworzenie Związku Uczelni Lubelskich. Wkrótce złożony został wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wydaje decyzję o rejestracji Związku.

Współpraca w ramach Związku, przy zachowaniu autonomii uczelni, ma obejmować kilka płaszczyzn: badania i inwestycje, współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z biznesem przy wykorzystaniu infrastruktury naukowo-badawczej, na którą w ciągu ostatnich lat, dzięki wsparciu unijnych środków, wydano ponad 1 mld złotych.

Fotogaleria SAF PL