18 grudnia 2017

Politechnika Lubelska z logo HR Excellence in Research

Komisja Europejska przyznała Politechnice Lubelskiej logo HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie nadawane europejskim jednostkom badawczym określa Politechnikę Lubelską jako instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Logo HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HR4R) to znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Posiadanie loga HR  zwiększa także zainteresowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska naukowe, dzięki czemu nasza Uczelnia premiowana będzie w krajowych (NCN, NCBiR, MNiSW) i międzynarodowych konkursach grantowych (np. Horyzont 2020). Otrzymanie przez PL loga HR przekłada się również na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Ponadto, Uczelnia zyskuje możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Wyróżnienie to jest częścią procesu wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych PL. Ich założenia pokrywają się ze strategią rozwoju i misją Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych.

Karta i Kodeks opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej.

http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/europejska-karta-naukowca