Otrzymaliśmy środki na termomodernizację Pentagonu

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

W dniu 19 grudnia 2017 roku rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie remontu generalnego pawilonu dydaktycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, zwanego popularnie „Pentagonem”.

Uczelnia otrzyma na prace termomodernizacyjne 819 400,39 złotych, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Aktualnie prowadzony remont generalny „Pentagonu” jest realizowany w dwóch zadaniach dotyczących prac budowlanych oraz termomodernizacyjnych.

Zadania w zakresie termomodernizacji obejmują:

  • poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku i zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynku;
  • docieplenie elewacji obiektu płytami styropianowymi;
  • wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej zewnętrznej wraz z remontem opaski i schodów zewnętrznych i remontem koszy przyokiennych;
  • wymianę drzwi wejściowych;
  • wymianę instalacji elektrycznej z nowoczesnym układem sterowania;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej podłączonej na stałe do sieci elektroenergetycznej;
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wyciągowej wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń sanitarnych a także wymianę pionów instalacji i przewodów ciepłej wody użytkowej.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych i termomodernizacyjnych, zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego i umową z dnia 08.05.2017 roku podpisaną z firmą WAMACO Spółka z o.o. w Lublinie, zaplanowano na koniec stycznia 2018 roku.

Wartość końcowa Inwestycji wyniesie 3 732 909,99 złotych, z czego 2 000 190 zł dofinansowane jest przez MNSzW, 819 400,39 zł z RPO, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Uczelni.

Więcej informacji o projekcie