Wizyta delegacji z Tarazkiego Uniwersytetu Państwowego

W dniach 19-20 grudnia 2017 r. na Politechnice Lubelskiej gościła delegacja Tarazkiego Uniwersytetu Państwowego im. M. H. Dulati w Tarazie w składzie: rektor prof. Makhmetgali SARYBEKOV oraz kierownik Katedry Automatyki prof. Mukhtar JUNISBEKOV.

 

Goście z Kazachstanu zwiedzili laboratoria Uczelni zlokalizowane w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL w kontekście dalszego rozwoju współpracy naukowo-badawczej.

Głównym celem wizyty było podpisanie aneksu do umowy bilateralnej dotyczącej uruchomienia na Tarazkim Uniwersytecie Państwowym im. M. H. Dulati w Tarazie nowego kierunku studiów - mechatroniki.