29 grudnia 2017

Technologie 3D w muzealnictwie – seminarium w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Instytut Informatyki we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Polskim Towarzystwem Informatycznym Oddziałem Lubelskim organizuje w dniu 15 stycznia 2018 roku pierwsze seminarium naukowo-praktyczne „Technologie 3D w muzealnictwie”, prezentujące osiągnięcia Instytutu Informatyki w tym obszarze.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Jego Magnificencję prof. dr hab. inż. Piotra Kacejkę Rektora Politechniki Lubelskiej, zaś patronem medialnym jest TVP 3 Lublin.

Więcej na: https://cswym-1514459522893.pollub.pl/technologie-3d-w-muzealnictwie-seminarium-w-kozlowce/