12 marca 2018

I Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej

Zapraszamy opiekunów i przedstawicieli studenckich kół naukowych na I Interdyscyplinarne Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się 13 kwietnia 2018r. w Auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego w godzinach 12.00 – 14.00 (rejestracja uczestników od g. 11.30 przed wejściem do Auli). Patronat honorowy nad obradami Forum objął JM Rektor Politechniki Lubelskiej Prof. dr hab. Inż. Piotr Kacejko.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja elektroniczna: https://goo.gl/forms/77wLhOsn8x7YCNta2

 

Program Forum:

  1. Powitanie uczestników i otwarcie Forum - prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Rektor PL
  2. Rola, miejsce i znaczenie kół naukowych w uczelni - prof. dr hab. Ewa Bojar
  3. Informacja o stanie kół naukowych w Politechnice Lubelskiej - dr Sławomir Gułkowski
  4. Prezentacje wybranych kół naukowych
  5. Podsumowanie i zamknięcie Forum - prof. PL dr hab. inż. Paweł Droździel, Prorektor ds. studenckich PL

Po zakończeniu oficjalnej części przewidziany jest poczęstunek.

Wszelkie pytanie prosimy kierować na adres Forum: ifkn@pollub.pl

 

Serdecznie zapraszamy!