5 kwietnia 2018

Dodatkowa rekrutacja na staże zagraniczne

DODATKOWA REKRUTACJA NA STAŻE ZAGRANICZNE

w ramach projektu „STUDIUJ I PRAKTYKUJ Z WYDZIAŁEM MECHANICZNYM POLITECHNIKI LUBELSKIEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

JEŻELI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA KSZTAŁCENIA NABORU 2016/17 KIERUNKÓW:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Inżynieria Produkcji
  • Transport

i chcesz zdobyć doświadczenie w pracy międzynarodowym środowisku, zapraszamy Cię do aplikowania na staże zagraniczne na terenie całej Europy oraz Ukrainie.

Regulamin odbywania przez studentów staży znajduje się na stronie: http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiuj-i-praktykuj-z-wydzialem-mechanicznym-pl

Dokumenty o których mowa w regulaminie:

  • średnia ocen za ostatni semestr studiów-średnia ważona ocen obliczana, potwierdzona przez dziekanat;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • curriculum vitae  w języku angielskim;
  • list motywacyjny w języku angielskim;
  • prezentacja ppt. na temat branży, której dotyczy staż;
  • certyfikaty z języka obcego ( jeśli takie student posiada),

należy składać  od wtorku do piątku w godzinach 10:00- 14:00 w Biurze  projektu, które  mieści się w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 H, 20-618 Lublin, , pok. 2A

Rekrutacja potrwa do końca maja 2018 r.

Zapraszamy!!!!!