13 kwietnia 2018

Wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych SSPL

Studentko i Studencie Politechniki Lubelskiej!
Jesteś aktywny? Chcesz działać? Chcesz poznać fajnych ludzi?
Już 18 kwietnia 2018 r. w godzinach 8.45 - 12.30 odbędą się wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Wydział Budownictwa i Architektury - sala 102 na WBIA
Liczba mandatów: 2
Wydział Mechaniczny - hol główny Wydziału Mechanicznego
Liczba mandatów: 1
Wydział Podstaw Techniki - hol obok sali nr 12 na WPT
Liczba mandatów: 2
Wydział Zarządzania – łącznik przy głównym wejściu
Liczba mandatów: 1
Wydział Inżynierii Środowiska – hol przy wejściu głównym na WIŚ
Liczba mandatów: 3

Zgłoszenia kandydatów spełniające wymogi par. 84 ust. 1-2 Regulaminu Samorządu Studentów należy składać w biurze Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej 16 kwietnia 2018 roku w godz. 12.00 -16.30.

W załączeniu formularz rejestracyjny dla kandydatów do Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej:

https://www.dropbox.com/s/te04nca01t5s1xx/zg%C5%82oszenie-RWSS-1.pdf?dl=0