7 maja 2018

Komunikat - wynik egzaminu

Szanowni Państwo!

 

Informuję, że wynik egzaminu – testu obejmującego zakres wiedzy części teoretycznej pilotażowego projekt przeszkolenia wojskowego studentów pn. „Legia Akademicka”, który został przeprowadzony w dniu 19 kwietnia 2018 r. jest pozytywny.

Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali pozytywny wynik.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wręczenie Zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej przeszkolenia wojskowego odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r., o godzinie 10.00 w Sali posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej (budynek Rektoratu PL ul. Nadbystrzycka 38d).

Jednocześnie informuję, że w uroczystości udział swój potwierdził Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. 

Zapraszam do odbioru wymienionych zaświadczeń.

 

Z poważaniem

 

Krzysztof Jarecki

Tel. 81 538 41 86

e-mail legiaakademicka@pollub.pl