13 czerwca 2018

Rusza Szkoła Pionierów PFR – międzynarodowy program edukacyjny dla młodych wizjonerów technologicznych z całej Polski

W dniu 5 czerwca br. ruszył nabór do Szkoły Pionierów PFR – nowatorskiego programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju dla młodych, przyszłych przedsiębiorców w branżach nowych technologii.

Podczas trzech tygodni intensywnych warsztatów oraz tygodniowego pobytu na University of Cambridge w Wielkiej Brytanii 50 uczestników będzie rozwijać teoretyczne i praktyczne umiejętności biznesowe pod okiem wybitnych szkoleniowców. Program powstał i jest realizowany przy zaangażowaniu partnerów Szkoły Pionierów PFR, którymi są w ramach pierwszej edycji firmy Allegro i TDJ oraz Fundacja PFR.

 

Badania polskich młodych innowacyjnych firm pokazują, że polscy przedsiębiorcy posiadają wysokie umiejętności analityczne, matematyczne i techniczne, ale jednocześnie brakuje im kompetencji w zakresie budowania strategii biznesowej, marketingu, czy ekspansji międzynarodowej.

Szkoła Pionierów PFR jest skierowana do osób z całej Polski w wieku od 20 do 35 lat, które pracują nad swoją ścieżką kariery zawodowej i interesują się nowymi technologiami oraz doskonaleniem umiejętności technicznych i chcą rozwijać przy pomocy praktyków swoje kompetencje biznesowe.

Efektem programu ma być wzmocnienie kluczowych kompetencji biznesowych wśród młodych osób, potrzebnych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą odnieść sukces międzynarodowy.

Współpraca z University of Cambridge ma zapewnić transfer wiedzy do Polski, z której skorzystać mogą dynamiczne i przedsiębiorcze osoby zarówno z dużych polskich miast, jak i z małych ośrodków, gdzie ten poziom wiedzy jest praktycznie niedostępny.

Jest to pierwsza edycja programu, który ma być kontynuowany i służyć w długim terminie wzmocnieniu polskiego ekosystemu innowacji oraz rozwojowi przedsiębiorczości, co stanowi istotny cel tzw. Planu Morawieckiego.

Warsztaty, odbywające się w Warszawie, przygotowywane są w oparciu o model zajęć wzorowany na najnowocześniejszych metodach edukacyjnych przez partnerów merytorycznych programu. Wśród nich są duże firmy technologiczne, start-upy z odnotowanymi sukcesami oraz eksperci innowacyjnych sektorów. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów, którzy swoją wiedzę czerpią z praktyki.

„Edukacja oparta o praktykę i kontakt z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces jest jednym z najlepszych sposobów kształcenia. Zależy nam, aby Szkoła Pionierów PFR umożliwiła zdobycie najwyższych kompetencji biznesowych młodym ludziom w całej Polsce. Dzięki temu mogą rozwinąć się nowe firmy i technologie, które będą jak równy z równym konkurowały na międzynarodowych rynkach. Transfer dobrych praktyk, doświadczeń biznesowych jest kluczowym czynnikiem sukcesu w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy” – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nadzór nad warstwą merytoryczną programu objęła Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in.: Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR, Damian Zapłata – Chief Commercial Officer w Allegro oraz Oliwia Kwiatkowska – Partner Zarządzająca TDJ Foundation. Wśród członków Rady znajdują się również uznani na świecie polscy przedstawiciele świata nauki, nowoczesnych trendów i start-upów.

Program warsztatów skupi się na edukacji przez wyzwania, czyli rozwiązywaniu konkretnego problemu oraz mentoringu peer-to-peer opartego o pracę zespołową. Integralną częścią programu jest szkolenie na University of Cambridge, które umożliwi uczestnikom poznanie brytyjskiego systemu innowacji oraz wesprze w tworzeniu własnego projektu i jego realizacji po powrocie do Polski” – powiedziała Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR.

"100 000 polskich profesjonalnych sprzedawców na Allegro zaspokaja potrzeby milionów klientów. To także nasz sukces, ale i odpowiedzialność za rozwój rynku e-commerce w Polsce. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, dlatego wspieramy projekt Szkoły Pionierów PFR wierząc, że wśród nich są także przyszli liderzy e-commerce w Polsce” - powiedział Damian Zapłata, Chief Commercial Officer w Allegro.

„Niebywale istotne jest inicjowanie przedsięwzięć, które pomagają określać potencjał konkretnej osoby, a następnie pokazują jak go rozwijać, by osiągnąć zdefiniowane cele osobiste. Wierzę, że połączenie przedsiębiorczości, kompetencji miękkich i ludzi z ogromnym doświadczeniem może stać się trampoliną do dalszych działań uczestników Szkoły Pionierów PFR i sprawić, że osiągną sukces zawodowy i osobisty" – powiedziała Oliwia Kwiatkowska, Partner Zarządzająca TDJ Foundation.

Aby zgłosić się do Szkoły Pionierów PFR należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie startup.pfr.pl i załączyć do niego swoje CV oraz plan rozwoju personalnego. W drugim etapie z wybranymi osobami spotka się komisja i zakwalifikuje 50 z nich do udziału w programie.

Szkoła Pionierów PFR ruszy we wrześniu br. Udział w programie jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania podczas warsztatów w stolicy. Aplikacje można składać do 26. czerwca.

„Celem, jaki realizuje Fundacja PFR, jest wspieranie inicjatyw, które pomagają domykać luki w wymiarze społecznym, stąd nasze zaangażowanie w ten ambitny projekt edukacyjny. Szkoła Pionierów PFR wprowadza nową jakość. Pomaga rozwijać talenty, przygotowywać śmiałe projekty oraz przeciera szlaki do ich realizacji w Polsce” – powiedziała Agata Nałęcz, Prezes Fundacji PFR.

Program jest organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju przy wsparciu partnerów: strategicznego – Allegro, głównego – TDJ oraz społecznego – Fundacji PFR.