13 czerwca 2018

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTUJE W PRZYSZŁOŚĆ

Grupa Azoty PUŁAWY przyzna stypendia dla najzdolniejszych studentów. Będą oni mieli w przyszłości szansę zasilić szeregi pracowników Spółki.

 

Władze spółki podjęły decyzję o przyznaniu po raz pierwszy w nadchodzącym roku akademickim 2018/19 czterech stypendiów naukowych. Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą przyznawane studentom studiów magisterskich, którzy za pracę inżynierską/licencjacką otrzymali ocenę bardzo dobrą, a ich średnia ze studiów I stopnia nie była niższa niż 4,2. Dwa stypendia przypadną studentom kierunku inżynieria chemiczna
i procesowa na Politechnice Warszawskiej – jest to kierunek ściśle związany z podstawową dziedziną działalności Spółki, a Politechnika Warszawska jest jedną z czołowych uczelni kształcących na tym kierunku.

– Wieloletnie doświadczenia pokazały, że naszą siłą są kadry, a biorąc pod uwagę przewidywane potrzeby w obszarze produkcji związane chociażby ze zmianą pokoleniową, bardzo ważne jest pozyskanie utalentowanych absolwentów z dobrych uczelni wyższych, którzy zechcą swoją przyszłość związać z naszą spółką – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Dwa kolejne stypendia to ukłon w stronę lubelskich uczelni, z którymi chcemy zacieśniać współpracę, czyli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej. W przypadku UMCS o stypendium będą mogli się ubiegać studenci kierunku: biotechnologia. Jeśli chodzi o Politechnikę Lubelską, to stypendium otrzyma wyróżniający się student kierunku: mechatronika.

- Dzięki programowi stypendialnemu realizowanemu przez Grupę Azoty PUŁAWY studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mogą zyskać wyjątkowego mecenasa. Zakłady Azotowe w Puławach od ponad pół wieku są bowiem jedną z wiodących firm przemysłowych w Polsce oraz wizytówką województwa lubelskiego. Jestem przekonany, że możliwość uczestnictwa w programie zdopinguje studentów biotechnologii UMCS do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i podejmowania dodatkowych form aktywności, w tym badawczej. Wspieranie utalentowanej młodzieży w ciągłym rozwoju jest jedną z najpiękniejszych form działalności publicznej. Niezmiernie cieszę się, że tą drogą podąża także Grupa Azoty Puławy – mówi prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

Wśród studentów kierunków chemicznych Grupa Azoty PUŁAWY jest postrzegana jako bardzo pożądany pracodawca. Program stypendialny jest szansą zainteresowania pracą w spółce najbardziej utalentowanych studentów kierunku biotechnologia, istotnego dla PUŁAW ze względu na prowadzone i planowane projekty rozwojowe. Z kolei wybór mechatroniki wiąże się z tym, że we wszystkich firmach produkcyjnych wzrasta wykorzystanie automatyki, która jest ważnym przedmiotem nauczania na tym kierunku.

Więcej informacji na stronie:  https://www.pulawy.com/567-program-stypendialny/lang/pl-PL/default.aspx