Znamy lauraetów konkursu POLLUB ROBOTYKĘ

Fot. J. Krzysiak, SAF PL Fot. J. Krzysiak, SAF PL

W budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu mechatronicznego POLLUB ROBOTYKĘ, którego celem było popularyzowanie wiedzy z zakresu mechatroniki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.

 

Jego organizatorami były Wydziały: Mechaniczny oraz Elektrotechniki i Informatyki.

Laureatem konkursu został zespół uczniów Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w składzie:

Marek Fenert (klasa 1TA),

Grzegorz Paluch (klasa 1TA)

Maciej Armaciński (klasa 2TC).

Uczniowie sami zaprojektowali, a następnie zbudowali robota, którego sterowanie oparli na kontrolerze Arduino Uno.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.