21 sierpnia 2018

Zmiana organizacji ruchu na kampusie Politechniki Lubelskiej

Szanowni Pracownicy i Studenci Politechniki Lubelskiej,

w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej" informujemy, że na czas prowadzenia robót budowlanych ulegnie istotnej zmianie organizacja ruchu na kampusie Politechniki Lubelskiej.  

Nowe zasady ruchu pojazdów zostaną wprowadzane stopniowo od piątku 24 sierpnia 2018 r. i będą obowiązywały do czasu zakończenia inwestycji tj. do marca 2020 r.

Dotychczasowy wjazd na miasteczko akademickie PL od ul. Nadbystrzyckiej przy kościele zostanie zamknięty, będzie on służył jedynie Wykonawcy dla celów budowy. Użytkowników pojazdów prosimy o korzystanie z wjazdu ulicą Wapienną (przy akademikach). Szlaban usytuowany pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska i domem studenta nr 4 będzie otwarty do momentu wykonania instalacji zdalnego sterowania i przeniesienia w pobliże budki dla pracownika nadzorującego ruch w tamtej części kampusu.

Parking znajdujący się między Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki, Spichlerzem oraz Wydziałem Budownictwa i Architektury zostanie wyłączony z użytkowania.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość w związku z wystąpieniem niedogodności drogowych, a także apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie szczególnej ostrożności oraz korzystanie tylko z wyznaczonych miejsc postojowych. Szczególnie wrażliwym miejscem będzie obecnie wjazd na tereny PL od strony ulicy Wapiennej i tam przestrzeganie zakazów zatrzymywania się i postoju oraz tarasowania dróg ewakuacyjnych będzie bezwzględnie egzekwowane przez służby Politechniki, przy wsparciu Straży Miejskiej i policji.

Politechnika razem z Wykonawcą dołożą wszelkich starań, aby prace budowlane były jak najmniej dla Państwa uciążliwe, liczymy jednakże na zrozumienie, że planowane ograniczenia zaowocują powstaniem kolejnego obiektu niezbędnego do funkcjonowania Uczelni.

Na poniższej mapce oznaczono wyłączony z ruchu obszar będący placem budowy oraz aktualny wjazd na teren kampusu.

Z poważaniem
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
Rektor Politechniki Lubelskiej