7 listopada 2018

Terminarz przyjmowania wnoisków w roku akademickim 2018/2019


 

WAŻNE TERMINY 2018/2019

Komisja Stypendialna w miarę posiadanych środków może rozpatrzyć nowe wnioski o pomoc materialną złożone w ciągu roku akademickiego, to jest o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych. Nowe wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami będą przyjmowane w miarę posiadanych środków finansowych w wymienionych terminach.

Zapomogi losowe można składać w terminie od  1-10 dnia każdego miesiąca, jednakże nie może upłynąć 3 miesiące od zdarzenia losowego.

08-19 października

Termin składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

03-04 grudnia

Termin składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych.

11-28 luty

Termin składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Termin dotyczy studentów studiów, na których odbyła się rekrutacja na semestr letni ( 1 rok studiów drugiego stopnia )

Termin składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Dotyczy studiów II-go stopnia które rozpoczynają się od semestru letniego (czyli 2 rok s.3.studiów drugiego stopnia)

4- 6 marzec

Termin składania wniosków o stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Czerwiec

Ostatni miesiąc wypłat przyznanych stypendiów.