29 listopada 2018

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z zakresu umiejętności prezentacyjnych

Biuro projektu „PL 2022- Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie z zakresu umiejętności prezentacyjnych.
 
Szkolenie adresowane  jest do kadry dydaktycznej Politechniki Lubelskiej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące aparatu foniatrycznego człowieka, mechanizmu powstawania głosu a także techniki oddechowej przeponowo - żebrowej. Program zajęć integruje wszystkie zjawiska mające wpływ na kondycję głosu ludzkiego, prawidłową artykulację, dykcję a także modalność interpretacyjną tekstów, ich werbalizację opartą na hermeneutycznej koncepcji rozumienia wypowiadanych tekstów literackich: prozy i poezji.
 
Szkolenie ma na celu uzyskanie wyższej jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, prawidłowej emisji w procesie mowy, artykulacji i dykcji. W projekcie przewidziano 6 edycji szkolenia ( jedna edycja obejmuje 8 godzin, tj. 2 spotkania *4h).
 
Pracownicy kadry dydaktycznej, zainteresowani szkoleniem  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z036/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: kwestionariusz-formularz danych osobowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ), list motywacyjny, opinia przełożonego wraz z jego zgodą na udział w formie wsparcia, orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).
 
Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, pokój 106 w Budynku Stołówki, w terminie  do dnia 10 grudnia 2018r.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.