Zasłużona dla wynalazczości. Uczelnia uhonorowana odznaką Prezesa Rady Ministrów

Źródło: UP RP Źródło: UP RP

Naukowcy, szkoły wyższe oraz przedsiębiorstwa zostały uhonorowane odznaką Prezesa Rady Ministrów „Zasłużony dla wynalazczości”.

 

Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się 26 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu władz Politechniki Lubelskiej odznakę honorową odebrała prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym prof. Anna Halicka. Odznaki wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Marcin Ociepa.

Wydarzenie było częścią obchodów 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego.