30 listopada 2018

Seminarium „MATLAB na Politechnice Lubelskiej”

Wraz z firmą Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. zapraszamy pracowników uczelni oraz studentów na seminarium „MATLAB na Politechnice Lubelskiej”, które odbędzie się 4 grudnia 2018 w godz. 10.00-14.00 w Auli nr 2 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
 
W czasie seminarium przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące oprogramowania MATLAB i Simulink, które pozwala na projektowanie, symulację i implementację systemów zawierających m.in. elementy przetwarzania sygnałów, systemów sterowania i komunikacji. Funkcjonalności oprogramowania umożliwiają przyspieszenie realizacji badań naukowych oraz projektów przemysłowych. Wykorzystanie oprogramowania, z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy oraz studenci, będzie przedstawione na praktycznych przykładach.
 
Program:
1. Wprowadzenie – licencja Total Academic Headcount na Politechnice Lubelskiej – Remigiusz Lipiec, ONT 
 
2. MATLAB na wyciągnięcie rękialternatywne formy dostępu – Maria Marcinek, ONT
Pokazane zostaną alternatywne drogi dostępu do zasobów MATLABa za pomocą narzędzi MATLAB Online, MATLAB Drive i MATLAB Mobile. Dzięki zaprezentowanym przykładom uczestnicy spotkania poznają praktyczne sposoby wykorzystania omawianych narzędzi. Autorka prezentacji przedstawi proces akwizycji i przetwarzania sygnałów zarejestrowanych za pomocą aplikacji MATLAB Mobile oraz wbudowanych w urządzenie mobilne wybranych czujników (akcelerometr, czujnik GPS).
 
3. Robotyka w praktyce – Matlab i Arduino Engineering Kit – Konrad Fryga-Kolski, ONT
W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną informacje na temat możliwości środowiska Matlab oraz Simulink w programowaniu mikrokontrolerów Arduino z wykorzystałem automatycznej generacji kodu C i pakietów wsparcia. Przedstawiony zostanie również Arudino Engineering Kit – zestaw startowy podzespołów, części i materiałów edukacyjnych pozwalających na praktyczną naukę zagadnień związanych z algorytmami sterowania, przetwarzaniem obrazów i projektowaniem algorytmów z wykorzystaniem środowisk Matlab i Simulink oraz ich implementacją sprzętową. 
 
4. MATLAB Grader – Remigiusz Lipiec, ONT
Omówione zostanie narzędzie MATLAB® Grader™. Jest to oparte na przeglądarce internetowej środowisko do tworzenia i udostępniania problemów związanych z tworzeniem algorytmów w środowisku MATLAB. Pozwala ono w sposób automatyczny oceniać rozwiązania proponowane przez uczestników kursów oraz posiada zdolność integracji z istniejącymi systemami e-learningowymi.