Medale KEN dla pracowników Uczelni

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. w rektoracie Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom Politechniki Lubelskiej. Dekoracji dokonała Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej to odznaczenie resortowe. Nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, głównie w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Otrzymują go nauczyciele akademiccy legitymujący się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej zostali odznaczeni:

1. Dr inż. Jakub Bis
2. Mgr Hanna Celoch
3. Dr inż. Michał Charlak
4. Prof. Waldemar Cieślak
5. Dr inż. Agata Czarnigowska
6. Dr hab. inż. Tomasz Garbacz
7. Dr inż. Marcin Gąsior
8. Dr inż. Piotr Ignaciuk
9. Prof. Elżbieta Jartych
10. Prof. Tomasz Klepka
11. Dr inż. Sylwester Korga
12. Prof. Grzegorz Koszałka
13. Dr inż. Konrad Kowalik
14. Dr Magdalena Maciaszczyk
15. Dr inż. Jacek Majewski
16. Dr Małgorzata Murat
17. Dr inż. Dariusz Piernikarski
18. Dr inż. Barbara Sykut
19. Dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak
20. Prof. Andrzej Teter
21. Dr inż. Aneta Tor-Świątek
22. Dr Paweł Wlaź

Zdjęcia z uroczystości tutaj.