Dr inż. Grzegorz Komarzyniec z Nagrodą im. prof. E. Prosta

Dr inż. Grzegorz Komarzyniec z Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej został laureatem Lubelskiej Dorocznej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta. Naukowiec został uhonorowany za pracę pt. „Prąd włączania transformatorów nadprzewodnikowych".

 

Nagroda została wręczona 3 stycznia 2019 r. na tradycyjnym spotkaniu noworocznym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Przyznawana jest corocznie lubelskim naukowcom za osiągnięcia naukowe w danym roku akademickim.