Nasi naukowcy pomagają ratować… lwy w Uzbekistanie

Samarkanda to najważniejsze miasto Jedwabnego Szlaku. Registan to plac w Samarkandzie, na którym w kółku stoją trzy potężne medresy, czyli szkoły składające się z sal wykładowych, meczetu, atrium ze studnią i swoistego akademika. Jedną z nich jest słynna medresa Sher Dor z olbrzymią mozaiką na portalu przedstawiającą lwy (chociaż wyglądają jak tygrysy), śnieżnobiałe gazele i słońce o ludzkim obliczu.

 

Zespół pracowników z Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej, pod kierunkiem prof. Jerzego Montusiewicza i dra inż. Marka Miłosza, od kilku lat współpracuje z uczelniami i muzeami w Uzbekistanie. Zadaniem lubelskich naukowców jest cyfryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego – pozostałości po handlowym Jedwabnym Szlaku, łączącym przez wieki Chiny i Europę.

Polscy naukowcy, podczas dwóch wypraw naukowo-badawczych do Centralnej Azji, wykonali skanowanie 3D portalu medresy Sher Dor i jego zdjęcia cyfrowe.

– Wyjeżdżając do Uzbekistanu, zabraliśmy ze sobą dwa ręczne skanery 3D pracujące w technologii światła strukturalnego, które umożliwiały m.in. rejestrację tekstury skanowanych obiektów – mówi prof. Jerzy Montusiewicz, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Informatyki.

Skuteczność zastosowania nowoczesnych technologii skanowania 3D przy tworzeniu obrysów dużych obiektów znajdujących się na znacznej wysokości potwierdza dr inż. Marek Miłosz, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Informatyki: – Uzyskaliśmy obraz cyfrowy portalu z dużą dokładnością. To pomoże w pracach konserwatorskich, polegających na wymianie części płytek portalu. Efekty naszych działań sprawdzone zostały na miejscu, czyli bezpośrednio na portalu przez alpinistów spuszczanych na linach.

Rezultaty prac naukowców z Instytutu Informatyki w postaci zdjęć i multimediów będzie można zobaczyć na wystawie, czynnej od 11 stycznia do 28 lutego 2019 r. w budynku Biblioteki Politechniki Lubelskiej.