18 stycznia 2019

Wybrano najlepszych studentów zagranicznych w Polsce. Wśród nich nasz student

Fot. www.perspektywy.pl Fot. www.perspektywy.pl

Student Politechniki Lubelskiej Danylo Funtovoi otrzymał nagrodę specjalną w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Kapituła doceniła jego aktywność w środowisku studenckim, dobre wyniki w nauce i udział w projektach społecznych.

 

Ogłoszenie wyników odbyło się 17 stycznia 2019 r. w Warszawie, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland" pod Honorowym Patronatem prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Konkurs obejmował wszystkich zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie.

Danylo jest studentem II roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Pochodzi z Ukrainy. Jest niezwykle ambitny, pracowity i obowiązkowy. Po zajęciach bierze udział w różnych działaniach społeczno-wolontarystycznych, wykraczających poza granice kampusu Politechniki Lubelskiej i Lublina.

– Danylo jest członkiem Rady Studentów Obcokrajowców Politechniki Lubelskiej, która organizuje na uczelni wydarzenia integracyjne, takie jak: dni ukraińskie, gotowanie pierogów i barszczu ukraińskiego, zabawy w gry planszowe, speak club, wyjazdy oraz pomaga w procesach adaptacyjnych młodszym od siebie studentom. Danylo jest również członkiem uczelnianego zespołu muzycznego „Głośne szepty” – mówi Anton Blazheyev z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego PL.

Jego pasją jest pomaganie. Jest wolontariuszem programu „W Drodze” – wolontariatu na rzecz uchodźców. Angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Lubelszczyzny. Chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Karier PL i Urząd Miasta Lublin, np. targach pracy, konferencjach, warsztatach i spotkaniach.